முகப்பேர் வேலம்மாள் பள்ளியில் மாணவர்களுக்கு பாராட்டு விழா